Od 1 stycznia 2016 roku weszły w życie przepisy regulujące istnienie nowego świadczenia dla rodziców nowonarodzonych dzieci - świadczenia rodzicielskiego. Świadczenie to zostało wprowadzone w celu zapewnienia wszystkim rodzicom, bez względu na formę zatrudnienia, minimum bezpieczeństwa socjalnego przez pierwszy rok życia dziecka. Świadczenie rodzicielskie wynosić będzie 1000zl netto i będzie przysługiwało rodzicom przez pierwszy rok życia dziecka. Czy takie rozwiązanie jest sukcesem czy porażka rządzących? Komu będzie przysługiwać [...]
7/09/2015